Przeliczanie liczb dwójkowych (binarnych) na dziesiętne i odwrotnie

Liczba binarna (bin)

Liczba dziesiętna (dec)


Dwójkowy system liczbowy (binarny) - sposób zapisywania liczb w którym używa do zapisu tylko dwóch cyfr - 0 i 1. Często jest używany w informatyce (programowanie), gdzie pozwala w łatwy sposób implementować stany włączony i wyłączony.

Przykład przeliczenia:

10102 = 1x23 + 0x22 + 1x21 + 0x20 = 8 + 2 = 10

Powyższy kalkulator, pozwala przeliczyć liczby zapisane w systemie binarnym do systemu dziesiętnego i odwrotnie z systemu dziesiętnego na binarne.


Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi