Przeliczanie liczb dwójkowych (binarnych) na dziesiętne i odwrotnie

Liczba binarna (bin)Liczba dziesiętna (dec)
Powyższy kalkulator, pozwala przeliczyć liczby zapisane w systemie binarnym do systemu dziesiętnego i odwrotnie z systemu dziesiętnego na binarne.

Dwójkowy system liczbowy (binarny) - sposób zapisywania liczb w którym używa do zapisu tylko dwóch cyfr - 0 i 1. Często jest używany w informatyce (programowanie), gdzie pozwala w łatwy sposób implementować stany włączony i wyłączony. System dwójkowy charakteryzuje się tym, że cyfra po prawej ma wartość jeden, następna jest dwa razy większa, a kolejna znowu dwa razy większa itd.

I tak, zapis binarny 1010 w systemie dziesiętnym to 10. Bo idąc z prawej do lewej, rząd pierwszy to jest 0, drugi 2, trzeci 0, czwarty 8 co w sumie równa się 10.

Poniżej wyjaśnienie w wersji graficznej:

przeliczanie z liczb binarnych na dziesiętne


Drugi przykład przeliczenia:
10102 = 1x23 + 0x22 + 1x21 + 0x20 = 8 + 2 = 10


Dziesiętny system liczbowy - sposób zapisywania liczb, którego podstawą jest liczba dziesięć. W tym systemie używamy cyfr od 0 do 9. Tutaj każda cyfra w liczbie jest o wartości dziesięć razy większej, niż cyfra ją poprzedzająca.

Np. 2472 - 2 tysiące, 4 setki, 7 dziesiątek i 2 jedności. System dziesiętny pozawala także zapisywać ułamki.
LISTA KALKULATORÓW I GENERATORÓW

Matematyczne
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Obliczanie pola i objętości walca
» Funkcje trygonometryczne
» Tabliczka dzielenia
» Obliczanie procentu z liczby

Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne


Inne
» Kalkulator BMI
» Obliczanie wieku po dacie
» Różnica między datami
» Sortowanie słów alfabetycznie
» Zaokrąglanie liczb
» Generator haseł
» Generator MD5
» Generator SHA1
» Generator kodu Morse'a
» Generator QR kodów
» Kalkulator kredytowy

Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi