Cyfry Rzymskie na cyfry Arabskie i odwrotnie - kalkulator

Liczba Rzymska

Liczba Arabska


Za pomocą tego generatora można w szybki sposób zmienić cyfry rzymskie na arabskie oraz arabskie na rzymskie. Gdy potrzebujesz szybko obliczyć rok czy wiek w jakim miało miejsce dane wydarzenie historyczne lub obliczyć jakieś zadanie matematyczne i wyrazić je za pomocą rzymskich lub arabskich cyfr to kalkulator ten z pewnością Ci w tym pomoże.

Formularz jak widać został podzielony na dwa pola. W pierwszym z nich możesz zamienić liczby rzymskie na arabskie. Wystarczy wpisać jakąś liczbę rzymską i kliknąć przycisk Zamień. Poniżej pojawi się wynik.

Przykład przeliczania liczby rzymskiej na arabską:

MCLXIV = 1000(M) + 100(C) + 50(L) + 10(X) + 5(V) – 1(I) = 1164

W drugim polu możemy wykonać odwrotność pierwszej operacji, a mianowicie zamienić cyfrę arabską na jej rzymski odpowiednik. Tu również wystarczy wpisać liczbę arabską i kliknąć przycisk Zamień, by po sekundzie otrzymać prawidłowe przeliczenie.

Przykład przeliczania liczby arabskiej na rzymską (odwrotność):

1164 = 1000(M) + 100(C) + 50(L) + 10(X) + 5(V) – 1(I) = MCLXIV

Liczby rzymskie
Zwane są też liczbami łacińskimi i w wersji podstawowej jest to siedem znaków (I - 1, V - 5, X - 10, L - 50, C - 100, D - 500, M – 1000). Poprzez mieszanie podstawowych znaków ze sobą wychodzą inne cyfry np. IV – 4, LXXX – 80 itd.
Taki system zapisu liczb pojawił się około roku 500 p.n.e. w Rzymie. W Europie system ten przetrwał aż do czasów średniowiecza. Obecnie za pomocą liczb rzymskich oznacza się piętra budynków, numery w nazwach np. szkół, poziomu studiów czy wydziałów w budynkach administracyjnych oraz w zapisie nazw miesięcy, nazw wydarzeń historycznych.

Liczby arabskie
Są to znane na całym świecie i powszechnie stosowane obecnie liczby. Jest ich dziesięć (od 0 do 9), a ich łączeni, modyfikacje dają możliwość tworzenia z nich innych kombinacji np. 19, 105 itd. Cyfry te narodziły się znacznie później niż cyfry rzymskie. Miało to miejsce około VII wieku w Indiach (nazywają się arabskimi, gdyż to Arabowie je wprowadzili do systemu, ale na terytorium Indii). Co ciekawe obecnie liczby arabskie różnią się znacznie od tych, które Arabowie wprowadzili.LISTA KALKULATORÓW I GENERATORÓW

Matematyczne
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Obliczanie pola i objętości walca
» Funkcje trygonometryczne
» Tabliczka dzielenia
» Obliczanie procentu z liczby

Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne


Inne
» Kalkulator BMI
» Obliczanie wieku po dacie
» Różnica między datami
» Sortowanie słów alfabetycznie
» Zaokrąglanie liczb
» Generator haseł
» Generator MD5
» Generator SHA1
» Generator kodu Morse'a
» Generator QR kodów
» Kalkulator kredytowy

Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi