Cyfry Rzymskie na cyfry Arabskie i odwrotnie - kalkulator

Liczba Rzymska

Liczba Arabska


Liczby Rzymskie - system zapisu liczb, który w podstawowej wersji używa 7 znaków/liter.

Przykład przeliczania liczby rzymskiej na arabską:

MCLXIV = 1000(M) + 100(C) + 50(L) + 10(X) + 5(V) – 1(I) = 1164

Prościej oczywiście jest użyć dostępnych kalkulatorów do zamiany liczb rzymskich na arabskie. Niżej kalkulator do odwrotnej operacji, zamiany liczb arabskich na rzymskie.

Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi