Przeliczanie liczb szesnastkowych (heksadecymalnych) na dziesiętne i odwrotnie

Liczba szesnastkowa (hex)Liczba dziesiętna (dec)
Powyższy kalkulator, pozwala przeliczać liczby z systemu szesnastkowego do systemu dziesiętnego i odwrotnie z systemu dziesiętnego na szesnastkowy.

Szesnastkowy system liczbowy (heksadecymalny) - popularny system liczbowy, którego podstawą jest liczba 16. Do zapisu liczby w tym systemie, używa się liczb od 0 do 9 oraz sześciu liter - A, B, C, D, E, F. Podobnie jak system ósemkowy i binarny, ten również znajduje zastosowanie w naukach informatycznych i elektronicznych.

Przykład przeliczenia liczby z systemu szestnastkowego na dziesiętny:

3dc16 = 5x162 + 13x161 + 12x160 = 1280 + 208 + 12 = 1500


System szestnastkowy wykorzystuje się również w zapisie informatycznym kolorów RGB (red-green-blue), z którego korzystają głównie programiści przy tworzeniu stron internetowych. Np. #66cc00 to kolor jasno zielony. W tym zapisie zawierają się trzy wartości kolorów (każda skłądająca się z dwóch znaków), które tworzą tę konkretną jedną barwę.

Ponadto zapis szesntastkowo wykorzystuje się przy programowaniu w Asmeblerze. Adres MAC, który jest unikalnym sprzętowym adresem każdego urządzenia sieciowgo, również zapisywany jest heksadecymalnie.LISTA KALKULATORÓW I GENERATORÓW

Matematyczne
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Obliczanie pola i objętości walca
» Funkcje trygonometryczne
» Tabliczka dzielenia
» Obliczanie procentu z liczby

Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne


Inne
» Kalkulator BMI
» Obliczanie wieku po dacie
» Różnica między datami
» Sortowanie słów alfabetycznie
» Zaokrąglanie liczb
» Generator haseł
» Generator MD5
» Generator SHA1
» Generator kodu Morse'a
» Generator QR kodów
» Kalkulator kredytowy

Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi