Przeliczanie kilometrów na mile i mil na kilometry


Kilometry :  
<-->
Mile :  

Mila - jednostka odległości stosowana w krajach anglosaskich. Jako że jest to jednostka pozaukładowa i jej wartość jest inna niż kilometra, jej podawanie może być kłopotliwe w środowiskach, gdzie jednastka kilometra jest obowiązującym standardem. 1 mila angielska to 1,609344 kilometra.

Kilometr - jednostka długości w układzie SI. 1 kilometr to 1000 metrów.

Powyższy kalkulator powstał po to, żeby ułatwić życie osobom, które muszą dokonać konwersji kilometrów na mile lub mil na kilometry.

Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi