Przeliczanie kilometrów na mile i mil na kilometry


Kilometry :  

Mile :  

Jeśli potrzebujesz szybko przeliczyć ile mil ma np. 10 km lub na odwrót to ten przelicznik ci pomoże.

Kilometr to nic innego jak wielokrotność metra, za pomocą której wyraża się odległość. Należy do podstawowej jednostki długości w układzie SI. W skrócie kilometr to km.

1 kilometr to 1000 metrów.

Miara jaką są kilometry jest używana niemal we wszystkich krajach świata, jeśli chodzi o wyrażanie długości, odległości. Jedynym póki co krajem gdzie nie stosuje się km do określania odległości jest Wielka Brytania. Tam odległość mierzy się w milach angielskich.

Mila jest jednostką miary używaną w krajach anglosaskich, głównie jednak w Wielkiej Brytanii. Jest ona pozaukładową jednostką miary. Taką miarą posługiwano się również w USA, ale obecnie trwa tam przemianowanie mili na powszechne km. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa mille, oznaczającego tysiąc.

Wśród mil angielskich można wyróżnić:

- milę morską – wbrew nazwie nie stosuje się jej wyłącznie w nawigacji morskiej, ale również lotniczej; 1 mila morska wynosi 1,85 km; oznacza się ją skrótem Mm
- milę lądową – opisana powyżej, poruszając się z prędkością 100 km/h to w przeliczeniu na mile 62 mile/h

Przykład przeliczenia:

1 km to 0,621 mili
1 mila to 1,6 kmLISTA KALKULATORÓW I GENERATORÓW

Matematyczne
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Obliczanie pola i objętości walca
» Funkcje trygonometryczne
» Tabliczka dzielenia
» Obliczanie procentu z liczby

Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne


Inne
» Kalkulator BMI
» Obliczanie wieku po dacie
» Różnica między datami
» Sortowanie słów alfabetycznie
» Zaokrąglanie liczb
» Generator haseł
» Generator MD5
» Generator SHA1
» Generator kodu Morse'a
» Generator QR kodów
» Kalkulator kredytowy

Serwis należy do grupy kz1.pl