Sprawdź czy liczba jest pierwsza czy złożona

Liczba


Liczba pierwsza - to liczba naturalna posiadająca dokładnie dwa dzielniki naturalne, samą siebie i jedynkę. Liczby pierwsze oznaczamy symbolem P.

Przykład liczb pierwszych: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...


Liczba złożona - jest liczbą która jest większa od 1 i nie jest liczbą pierwszą. Czyli ma co najmniej jeden naturalny dzielnik, różny od niej samej i 1.

Przykład liczb złożonych: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ...

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi.

Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi