Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb

Liczba a
Liczba b


Największy wspólny dzielnik (NWD) - jest to największa liczba naturalna, która dzieli się przez każdą z podanych liczb (a i b).

Zapisujemy go w taki sposób - NWD(n,m). Zamiana kolejności argumentów n z m, nie zmienia wartości największego wspólnego dzielnika. NWD zbioru wszystkich liczb pierwszych wynosi 1, natomiast dla zbioru liczb całkowitych nie istnieje.

Przykład wyznaczania NWD:

Dzielniki liczby 8: 1,2,4,8

Dzielniki liczby 12: 1,2,3,4,6,12

Największy wspólny dzielnik wynosi 4. Zapis matematyczny - NWD(8,12)=4

Oczywiście powyższym sposobem, można wyznaczać największy wspólny dzielnik przy prostych liczbach. Jeśli mamy większe liczby, aby obliczyć NWD można użyć metody wyznaczania, za pomocą rozkładu liczb na czynniki pierwsze.

Przykład:
obliczanie nwd za pomocą rozkładu liczb na czynniki pierwsze

Samo pojęcie dzielnika oznacza liczbę, przez którą chcemy podzielić inną liczbę. Przykładowo w działaniu 100 : 20 = 5 liczba 20, jest właśnie dzielnikiem.LISTA KALKULATORÓW I GENERATORÓW

Matematyczne
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Obliczanie pola i objętości walca
» Funkcje trygonometryczne
» Tabliczka dzielenia
» Obliczanie procentu z liczby

Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne


Inne
» Kalkulator BMI
» Obliczanie wieku po dacie
» Różnica między datami
» Sortowanie słów alfabetycznie
» Zaokrąglanie liczb
» Generator haseł
» Generator MD5
» Generator SHA1
» Generator kodu Morse'a
» Generator QR kodów
» Kalkulator kredytowy

Serwis należy do grupy kz1.pl