Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb

Liczba a
Liczba b


Największy wspólny dzielnik (NWD) - jest to największa liczba naturalna, która dzieli się przez każdą z podanych liczb (a i b).

Przykład:

Dzielniki liczby 8: 1,2,4,8

Dzielniki liczby 12: 1,2,3,4,6,12

Największy wspólny dzielnik wynosi 4. Zapis matematyczny - NWD(8,12)=4

Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi