Obliczanie pierwiastka równania kwadratowego

Współczynnik (a)
Współczynnik (b)
Współczynnik (c)


Równanie kwadratowe - jest to równanie, które posiada jedną niewiadomą w drugiej potędze i opcjonalnie niższych. Jest to równanie wielomianowe drugiego stopnia i ma postać:

ax² + bx + c = 0

We wzorze a, b, i c są to współczynniki rzeczywiste. Z założenia w równaniu a≠0.

Przykład:

-2x² + 3x - 1 = 0

ma dwa rozwiązania, gdyż jego wyróżnik jest równy

3² -4 (-2) (-1) = 1 > 0

x1 = 0,5 oraz x2 = 1

Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi