Obliczanie pierwiastka równania kwadratowego

Współczynnik (a)
Współczynnik (b)
Współczynnik (c)
Równanie kwadratowe - jest równaniem, posiadającym jedną niewiadomą w drugiej potędze i ewentualnie niższych. Jest to równanie wielomianowe drugiego stopnia i ma postać:

ax² + bx + c = 0

We wzorze a, b, i c są to współczynniki rzeczywiste. Z założenia w równaniu a≠0. Jeśli współczynniki b = 0 lub c = 0 równają się zero, to wtedy występuje równie niezupełne.

Przykład:

-2x² + 3x - 1 = 0

ma dwa rozwiązania, gdyż jego wyróżnik jest równy

3² -4 (-2) (-1) = 1 > 0

x1 = 0,5 oraz x2 = 1

Warto wiedzieć też, że rozwiązania równania kwadratowego nazywamy również pierwiastkami równania kwadratowego.

Wyróżnikiem równania kwadratowego ax² + bx + c = 0 jest Δ = b² - 4ac

Za pomocą powyższego kalkulatora, możesz w szybki sposób obliczyć gotowy wynik pierwiastka kwadratowego dla współczynników a, b i c, następnie możesz porównać czy wyszedł ten sam wynik, co ze szczegółowych obliczeń.LISTA KALKULATORÓW I GENERATORÓW

Matematyczne
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Obliczanie pola i objętości walca
» Funkcje trygonometryczne
» Tabliczka dzielenia
» Obliczanie procentu z liczby

Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne


Inne
» Kalkulator BMI
» Obliczanie wieku po dacie
» Różnica między datami
» Sortowanie słów alfabetycznie
» Zaokrąglanie liczb
» Generator haseł
» Generator MD5
» Generator SHA1
» Generator kodu Morse'a
» Generator QR kodów
» Kalkulator kredytowy


Serwis należy do grupy kz1.pl