Obliczanie pola powierzchni całkowitej i objętości walca


Promień podstawy walca (r)

Wysokość walca (h)

Pole powierzchni walca (P):

Objętość walca (V):

Pole powierzchni całkowitej walca oraz objętość - za pomocą powyższego kalkulatora można obliczyć pole i objętość walca.

schemat walca


Wzór na pole powierzchni całkowitej: P = 2πr² + 2πr * h

Wzór na objętość walca: V = πr² * h

Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi