Obliczanie pola powierzchni całkowitej i objętości walca


Promień podstawy walca (r)

Wysokość walca (h)

Pole powierzchni walca (P):

Objętość walca (V):

Pole powierzchni całkowitej walca oraz objętość - za pomocą powyższego kalkulatora można obliczyć pole i objętość walca. Wystarczy podać wymiary walca, jego wysokość (h) i promień podstawy (r) a następnie kliknąć Wylicz. Otrzymasz wynik w postaci pola i objętości walca z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Walec to rodzaj bryły geometrycznej, której podstawę (na dole i u góry) tworzą koła, chociaż nie jest to warunkiem koniecznym. Ale jeśli tak jest, to dzięki temu szerokość walca jest w każdym miejscu taka sama. Z racji swojej budowy, walec jest zaliczany do brył obrotowych. Dlatego obrotowych, gdyż powstał z obracającej się figury płaskiej - prostokąta, którego jeden z boków tworzy oś obrotu. W realnym życiu wiele przedmiotów i urządzeń ma kształt walca, m.in. wałek do ugniatania ciasta, który jest na wyposażeniu każdej kuchni domowej czy główny element w pojazdu budowlanego o tej samej nazwie - Walec, za pomocą którego ugniata się nowoutworzoną jezdnię.

schemat walca


Wzór na pole powierzchni całkowitej: P = 2πr² + 2πr * h

Wzór na objętość walca: V = πr² * hLISTA KALKULATORÓW I GENERATORÓW

Matematyczne
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Obliczanie pola i objętości walca
» Funkcje trygonometryczne
» Tabliczka dzielenia
» Obliczanie procentu z liczby

Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne


Inne
» Kalkulator BMI
» Obliczanie wieku po dacie
» Różnica między datami
» Sortowanie słów alfabetycznie
» Zaokrąglanie liczb
» Generator haseł
» Generator MD5
» Generator SHA1
» Generator kodu Morse'a
» Generator QR kodów
» Kalkulator kredytowy


Serwis należy do grupy kz1.pl