Przeliczanie stopni na radiany i odwrotnie

Stopnie (1°)

Radiany (rad)


Stopień (symbol: °) - jest to jednostka miary kąta płaskiego. Oznacza się go symbolem lub 1 deg (ang. degree). Stopnie można podzielić na 60 minut kątowych, 3600 sekund, 216000 tercji i 12960000 kwart.

Radian (symbol: rad) - jest łukową jenostką miary kąta płaskiego. Zapis w radianach jest przydany przy szczegółówym obliczaniu kątów o małej wartości. 1 radian występuje wtedy, gdy r (promień) równa się l, czyli długości łuku okręgu.

Powyższy kalkulator, przelicza stopnie na radiany i odwrotnie radiany na stopnie.

Przykłady przeliczenia;
2° = 0.034907 rad
0.698132 rad to 40°

Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi