Przeliczanie stopni na radiany i odwrotnie

Stopnie (1°)Radiany (rad)
Powyższy kalkulator, przelicza stopnie na radiany i odwrotnie radiany na stopnie. Może to być przydatne przy obliczaniu funkcji trygonometrycznych, gdzie trzeba podać wartość w stopniach lub radianach.

Stopień (symbol: °) - jest to jednostka miary kąta płaskiego. Oznacza się go symbolem lub 1 deg (ang. degree). Stopnie można podzielić na 60 minut kątowych, 3600 sekund, 216000 tercji i 12960000 kwart. Występuje jeszcze coś takiego jak stopień kwadratowy oznaczany (°)², chociaż nie jest tak powrzechnie używany jak zwykły stopień i dotyczy brył.

Kąt pełny ma 360²

Potocznie często używa się zwrotu, że coś się zmieniło o 180°, co oznacza że zmieniło kierunek na odwrotny.Radian (symbol: rad) - jest podobnie jak stopień, łukową jenostką miary kąta płaskiego. Zapis w radianach jest przydany przy szczegółówym obliczaniu kątów o małej wartości. 1 radian występuje wtedy, gdy r (promień) równa się l, czyli długości łuku okręgu. Ta jednostka miary jest bardzo przydatna, przy obliczaniu małych wartości kątów. Radian w przeciwieństwie do stopnia jest jednostką z układu SI. Przy obliczaniu miary kąta bryły (w tym przypadku kuli) istnieje jeszcze steradian.

Przykłady przeliczenia:
2° = 0.034907 rad
0.698132 rad to 40°LISTA KALKULATORÓW I GENERATORÓW

Matematyczne
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Obliczanie pola i objętości walca
» Funkcje trygonometryczne
» Tabliczka dzielenia
» Obliczanie procentu z liczby

Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne


Inne
» Kalkulator BMI
» Obliczanie wieku po dacie
» Różnica między datami
» Sortowanie słów alfabetycznie
» Zaokrąglanie liczb
» Generator haseł
» Generator MD5
» Generator SHA1
» Generator kodu Morse'a
» Generator QR kodów
» Kalkulator kredytowy

Serwis należy do grupy kz1.pl