Tabliczka dzielenia

tabliczka dzielenia

Dzielenie - operacja matematyczna, którą możemy najprościej zdefiniować jako mnożenie przez odwrotność. Nie można dzielić przez 0, gdyż liczba zero nie ma odwrtoności. Wynik dzielenia nazywamy ilorazem.

Tabliczka dzielenia - za pomocą powyższej tablicy można wyszukać rozwiązania na dzielenie liczb do 10. Działa na podobnej zasadzie jak popularna (zwłaszcza w szkole podstawowej) tabliczka mnożenia.LISTA KALKULATORÓW I GENERATORÓW

Matematyczne
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Obliczanie pola i objętości walca
» Funkcje trygonometryczne
» Tabliczka dzielenia
» Obliczanie procentu z liczby

Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne


Inne
» Kalkulator BMI
» Obliczanie wieku po dacie
» Różnica między datami
» Sortowanie słów alfabetycznie
» Zaokrąglanie liczb
» Generator haseł
» Generator MD5
» Generator SHA1
» Generator kodu Morse'a
» Generator QR kodów
» Kalkulator kredytowy


Serwis należy do grupy kz1.pl