Kalkulator funkcji trygonometrycznych


Liczba

Jednostka:
Powyższy kalkulator trygonometryczny oblicza sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa kąta trójkąta. Wystarczy podać rozmiar kąta w radianach lub stopniach i kliknąć Oblicz. Wartości podane są z dokładnością 4 miejsc po przecinku.

Trygonometria - gałąź matematyki, który zajmuje się badaniami związków miarowych między bokami i kątami trójkątów i generalnie rozwiązująca problemy trójkątów płaskich jak i sferycznych. Obliczenia trygonometryczne przydatne są również m.in. w żegludze morskiej (nawigacji) czy astronomii (łącznie w kilkunastu różnych dziedzinach nauki). Funkcje trygonometryczne, które można obliczyć za pomocą tego kalkulatora, są to stosunki długości boków w trójkącie prostokątnym.

trygonometria trójkąta prostokątnego


Literami a i b oznacza się przyprostokątne, natomiast c przeciwprostokątną. Kąt ostry trójkąta oznaczany jest pierwszą literą z greckiego alfabetu alfa - α

Wzory na funkcje trygonometryczne (które są jednocześnie definicjami):

wzory funkcji trygonometrycznych


Do funkcji trygonometrycznych można również zaliczyć jeszcze secans i cosecans, których raczej rzadko się używa. Nauka, a raczej dział matematyki zajmujący się badaniem trygonometrii to goniometria.LISTA KALKULATORÓW I GENERATORÓW

Matematyczne
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Obliczanie pola i objętości walca
» Funkcje trygonometryczne
» Tabliczka dzielenia
» Obliczanie procentu z liczby

Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne


Inne
» Kalkulator BMI
» Obliczanie wieku po dacie
» Różnica między datami
» Sortowanie słów alfabetycznie
» Zaokrąglanie liczb
» Generator haseł
» Generator MD5
» Generator SHA1
» Generator kodu Morse'a
» Generator QR kodów
» Kalkulator kredytowy


Serwis należy do grupy kz1.pl