Przeliczanie stopni Celsjusza na Fahrenheita i z Fahrenheita na Celsjusza

Stopnie Celsjusza (°C)

Stopnie Fahrenheita (°F)


Skala Celsjusza (symbol: °C) - skala mierzenia temperatury, pochodząca od nazwiska szwedzkiego naukowca Andersa Celsiusa. Ten rodzaj skali, jest oficjalnym zapisem temperatury w naszym kraju. Stopnie Celsjusza zostały umieszczone w układzie SI przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag.

Skala Fahrenheita (symbol: °F) - skala pomiaru temeperatury stworzona w 1724 roku przez Daniela Gabriela Fahrenheita (ciekawostka: Fahrenheit udził się w Gdańsku). Skala używana była w przeszłości najczęściej w kajach anglosaskich, obecnie głównie w USA.

Powyższy kalkulator, przelicza wartości temperatur ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita lub odwrotnie.

Przykłady;
1°C = 33.8°F
86°F = 30°C

Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi