Zamiana kwoty liczbowej na słownie

Kwota  Wpisz liczbę w formularzu

Powyższy generator zamienia z liczb na słowa danej kwoty wpisanej w formularzu. Oczywiście uwzględniając naszą walutę czyli złotówki i grosze.
Ta funkcjonalność może by przydatna przy tworzeniu różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, w których przy kwotach w zapisie liczbowym stosuje się zapis słowny, tak aby nie było wątpliwości co do wartości o jakiej mowa w umowie. Jak wiadomo w zapisie liczbowym może pojawić się jakiś błąd, więc zapis słowny doskonale uzupełnia dokument. Jest to rónoczeście ochrona przed różnego rodzaju nieuprawnioną zmianą kwoty (np. przeprawienie cyfry, dodanie nowej), bo dzięki zapisowi słownemu można odtworzyć daną kwotę. Zapis ten rónież jest powszechnie stosowany na fakturach VAT, których zsumowane ceny również napisane są słownie.

Przykład zamiany kwoty z liczbowej na słowa:

253,43 -> dwieście pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze

Oczywiście istnieje jeszcze inny zapis, który też jest często stosowany w nomenklaturze

253,43 -> dwieście pięćdziesiąt trzy złote 43/100

Jeśli kwota nie zawiera reszty groszowej, to nie trzeba dodawać na końcu "zero groszy", gdyż brak tego sformułowania o tym samym świadczy.Więcej w kategorii - Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Rankine'a na Celsjusza
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne
» Ułamki zwykłe na dziesiętne
» Litery duże na małe


Serwis należy do grupy kz1.pl