Przeliczanie stopni Rankine'a na Celsjusza i z Celsjusza na Rankine'a

0°R = -273.15°C
Stopnie Rankine'a (°R)0°C = 491,67°R
Stopnie Celsjusza (°C)
Za pomocą powyższego kalkulatora możesz przeliczyć stopnie Rankine (°R) na stopnie Celsjusza (°C), a w kalkulatorze poniżej na odwrót. W lewych górnych rogach na niebiesko, umieszczony jest stały przelicznik 0°R oraz 0°C. Kalkulator zaokrągla wartości do dwóch miejscu po przecinku.

Skala stopni Rankine'a jest to skala mierząca temperaturę, operująca głównie na niskich (ujemnych) wartościach temperaturowych. Jest ona dużo mniej popularna niż skale Celsjusza, Fahrenheita czy Kelwina.

Wzór na przeliczenia ze stopni Rankine'a na Celsjusza:

T(°C) = (T(°R) - 491,67) x 5/9

Wzór na przeliczenia ze stopni Celsjusza na Rankine'a:

T(°R) = (T(°C) + 273,15) × 9/5

Jak widać, przeliczenia według wzoru są dość złożone, więc w głowie nie da się ich obliczyć, najlepiej użyć gotowego kalkulatora.Więcej w kategorii - Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Rankine'a na Celsjusza
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne
» Kwota słownie
» Ułamki zwykłe na dziesiętne
» Litery duże na małe


Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi