Przeliczanie stopni Celsjusza na Fahrenheita i z Fahrenheita na Celsjusza

0°C = 32°F
Stopnie Celsjusza (°C)0°F = -17,78°C
Stopnie Fahrenheita (°F)
Skala Celsjusza (symbol: °C) - skala mierzenia temperatury, pochodząca od nazwiska szwedzkiego naukowca Andersa Celsiusa (Celsjusza). Celsjusz proponował aby uznać, że zero stopni (0°C) to punkt zamarzania wody, a sto stopni (100°C) za temperaturę wrzenia wody. Ten rodzaj skali, jest oficjalnym zapisem temperatury w naszym kraju. Stopnie Celsjusza zostały umieszczone w układzie SI przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag. Aby przeliczyć stopnie Celsjusza na Fahrenheita, należy temperaturę Celsjusza pomnożyć przez 9, podzielić przez 5 i dodać 32.

Skala Fahrenheita (symbol: °F) - skala pomiaru temeperatury stworzona w 1724 roku przez niemieckiego uczonego Daniela Gabriela Fahrenheita (ciekawostka: Fahrenheit urodził się w Gdańsku). Skala używana była w przeszłości najczęściej w kajach anglosaskich, obecnie głównie w USA. Temperatura zamarzania wody wynosi 32°F, natomiast temp. wrzenia wody to 212°F. Aby przeliczyć stopnie Fahrenheita na Celsjusza, należy odjąć od temp. Fahrenheita 32, pomnożyć przez 5, podzielić przez 9.

Tempreratura ludzkiego ciała wynosi:
w stopniach Celsjusza - 36,6°C
w stopniach Fahrenheita - 98,6°F
w stopniach Kelvina - 310°K

Powyższy kalkulator, przelicza wartości temperatur ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita lub odwrotnie.

Przykłady;
1°C = 33.8°F
86°F = 30°CWięcej w kategorii - Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Rankine'a na Celsjusza
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne
» Kwota słownie
» Ułamki zwykłe na dziesiętne
» Litery duże na małe


Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi