Generator skrótu MD5 - zakoduj tekst


Tekst
Aby wygenerować hash (skrót) danego ciągu znaków, wpisz go powyżej w formularzu i kliknij Generuj.

MD5 - jest kryptograficzną funkcją skrutu. Można za jej pomocą wygenerować z dowolnego tekstu 128-bitowy skrót (tzw. hash). Hasowanie w MD5 często używa się do genrowania sum MD5 pobieranych plików, rzadziej (ze względów bezpieczeństwa) do haseł w skryptach internetowych.

Przykład:
MD5("generator md5") = 
71473dbf713e0bd60aaea5833d31fe68

Zakodowany łańcuch w MD5 ma zawsze postać 32-znakową. Wartość tą nazywamy łańcuchem wyjściowym i jest bardzo mała szansa aby się on powtórzył, niezalenie jaki tekst kodujemy w MD5. Zakres możliwych kombinacji łańcucha równa się 16 do potęgi 32.

W języku programowania PHP istnieje funkcja md5(), za pomocą której można zakodować dowolony tekst na potrzeby aplikacji webowych. W starych skryptach funkcja ta, była często używana do hashowania haseł przechowywanych w bazie danych, aczkolwiek jak wcześniej było wspomniane, obecnie się tego nie robi. Takie hasło zakodowane w MD5, przy obecnych możliwościach obliczeniowych komputerów można złamać.LISTA KALKULATORÓW I GENERATORÓW

Matematyczne
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Obliczanie pola i objętości walca
» Funkcje trygonometryczne
» Tabliczka dzielenia
» Obliczanie procentu z liczby

Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne


Inne
» Kalkulator BMI
» Obliczanie wieku po dacie
» Różnica między datami
» Sortowanie słów alfabetycznie
» Zaokrąglanie liczb
» Generator haseł
» Generator MD5
» Generator SHA1
» Generator kodu Morse'a
» Generator QR kodów
» Kalkulator kredytowy

Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi