Sprawdź czy liczba jest pierwsza czy złożona

Liczba
Liczba pierwsza - to liczba naturalna posiadająca dokładnie dwa dzielniki naturalne, samą siebie i jedynkę. Liczby pierwsze oznaczamy symbolem P.

Przykład liczb pierwszych: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

Przede wszystkim należy podkreślić, że liczba pierwsza jest większa od jedynki i nie jest podzielna przez żadną liczbę od niej mniejszą i różną od jedynki. Liczby piersze są niejako "cegiełkami", tworzącymi dowolne liczby za pomocą mnożenia. Liczby pierwsze mają też zastosowanie w algorytmach kryptograficznych przy szyfrowaniu danych np. RSA.

Liczba złożona - jest liczbą która jest większa od 1 i nie jest liczbą pierwszą. Czyli ma co najmniej jeden naturalny dzielnik, różny od niej samej i 1.

Przykład liczb złożonych: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ...

Jak sprawdzić czy dana liczba jest liczbą złożoną?
Np. liczba 12 jest liczną złożoną, gdyż dzieli sie 3 i 4
Oto rozkład na iloczyn czynników: 12 = 3 x 4

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi.

Mamy tylko dwadzieścia pięć liczb pierwszych, które są mniejsze od stu. Oto one:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97Więcej kalkulatorów w kategorii - Matematyczne:
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby parzyste i nieparzyste
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Funkcje trygonometryczne
» Obliczanie pola i objętości walca
» Tabliczka dzielenia
» Kalkulator dzielenia modulo
» Kalkulator ciągu Fibonacciego
» Obliczanie procentu z liczby

Serwis należy do grupy kz1.pl