Obliczanie pierwiastka równania kwadratowego

Współczynnik (a)
Współczynnik (b)
Współczynnik (c)

Równanie kwadratowe - jest równaniem, posiadającym jedną niewiadomą w drugiej potędze i ewentualnie niższych. Jest to równanie wielomianowe drugiego stopnia i ma postać:

ax² + bx + c = 0

We wzorze a, b, i c są to współczynniki rzeczywiste. Z założenia w równaniu a≠0. Jeśli współczynniki b = 0 lub c = 0 równają się zero, to wtedy występuje równie niezupełne.

Przykład:

-2x² + 3x - 1 = 0

ma dwa rozwiązania, gdyż jego wyróżnik jest równy

3² -4 (-2) (-1) = 1 > 0

x1 = 0,5 oraz x2 = 1

Warto wiedzieć też, że rozwiązania równania kwadratowego nazywamy również pierwiastkami równania kwadratowego.

Wyróżnikiem równania kwadratowego ax² + bx + c = 0 jest Δ = b² - 4ac

Za pomocą powyższego kalkulatora, możesz w szybki sposób obliczyć gotowy wynik pierwiastka kwadratowego dla współczynników a, b i c, następnie możesz porównać czy wyszedł ten sam wynik, co ze szczegółowych obliczeń.Więcej kalkulatorów w kategorii - Matematyczne:
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Liczby parzyste i nieparzyste
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Funkcje trygonometryczne
» Obliczanie pola i objętości walca
» Tabliczka dzielenia
» Kalkulator dzielenia modulo
» Kalkulator ciągu Fibonacciego
» Obliczanie procentu z liczby

Serwis należy do grupy kz1.pl