Tabliczka dzielenia

tabliczka dzielenia

Dzielenie - operacja matematyczna, którą możemy najprościej zdefiniować jako mnożenie przez odwrotność. Nie można dzielić przez 0, gdyż liczba zero nie ma odwrtoności. Wynik dzielenia nazywamy ilorazem.

Tabliczka dzielenia - za pomocą powyższej tablicy można wyszukać rozwiązania na dzielenie liczb do 10. Działa na podobnej zasadzie jak popularna (zwłaszcza w szkole podstawowej) tabliczka mnożenia.Więcej kalkulatorów w kategorii - Matematyczne:
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Liczby parzyste i nieparzyste
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Funkcje trygonometryczne
» Obliczanie pola i objętości walca
» Kalkulator dzielenia modulo
» Kalkulator ciągu Fibonacciego
» Obliczanie procentu z liczby

Serwis należy do grupy kz1.pl