Kalkulator pierwiastka drugiego stopnia


Liczba
Powyższy kalkulator umożliwia obliczenie pierwiastka drugiego stopnia z danej liczby. Aby obliczyć pierwiastek, wpisz z jakiej licby ma być wyliczony i kliknij Oblicz.

Pierwiastkowanie - jest działaniem matematycznym odwrotnym do potęgowania. Pierwiastkiem drugiego stopnia z liczby nieujemnej a, nazywamy taką nieujemną liczbę b, że b² = a. Pierwiastek w obliczeniach oznacznamy symbolem -

Należy pamiętać, że √a = b wtedy i tylko wtedy, gdy b² = a (a ≥ 0, b ≥ 0)

Warto zaznaczyć, że liczbą pod pierwiastkiem i wynikiem pierwiastkowania zasze jest dodatnia liczba. Istnieje również możliwość obliczania pierwiastków wyższego stopnia np. 3-ciego stopnia. Istnieje jeszcze coś takiego jak liczba kwadratowa, która występuje wtedy jeśli pierwiastkiem kwadratowym jest liczba całkowita.

Przykład pierwiastkowania:

obliczanie pierwiastka 2 stopnia - przykład

Więcej kalkulatorów w kategorii - Matematyczne:
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Liczby parzyste i nieparzyste
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Funkcje trygonometryczne
» Obliczanie pola i objętości walca
» Tabliczka dzielenia
» Kalkulator dzielenia modulo
» Kalkulator ciągu Fibonacciego
» Obliczanie procentu z liczby
Serwis należy do grupy kz1.pl