Obliczenie wyznacznika macierzy 3x3

Macierz 3x3 - za pomocą tego kalkulatora można obliczyć wyznaczniki macierzy 3x3 schematem Sarrusa. Wyznacznikiem nazywamy pewną liczbę, która jest podporządkowana każdej macieży kwadratowej, przy czym każda z macierzy może mieć taką samą liczbę.

Macierz jest zbiorem uporządkowanych liczb zapisanych w postaci tablicy o kształcie prostokąta. Każdy element macierzy oznaczony jest numerem wiersza i kolumny. Macierze oznaczamy duży mi literami np. A, natomiast same elementy macierzy oznaczamy małymi literkami np. a, b, c.

Aby obliczyć wyznacznik:

macierz 3x3
należy zastosować poniższy wzór:

wrór obliczanie mecierzy 3x3

Przykład obliczania macierzy 3x3:

przykład mecierzy 3x3

Obliczamy: (2·4·7 + 3·6·3 + 5·(-1)·(-2)) – (5·4·3 + 2·6·(-2) + 3·(-1)·7) = 120 – 15 = 105

Co ciekawe, jeśli wyznacznik macierzy ma takie same wartości liczbowe w dwóch wierszach lub kolumnach, będzie on miał wynik równy 0 (zero).
Sposobów na obliczanie macierzy jest kilka m.in metodą Sarrusa lub Laplace'a, ale ostateczny wynik zawsze wychodzi ten sam.LISTA KALKULATORÓW I GENERATORÓW

Matematyczne
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Obliczanie pola i objętości walca
» Funkcje trygonometryczne
» Tabliczka dzielenia
» Obliczanie procentu z liczby

Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne


Inne
» Kalkulator BMI
» Obliczanie wieku po dacie
» Różnica między datami
» Sortowanie słów alfabetycznie
» Zaokrąglanie liczb
» Generator haseł
» Generator MD5
» Generator SHA1
» Generator kodu Morse'a
» Generator QR kodów
» Kalkulator kredytowy


Serwis należy do grupy kz1.pl