Obliczenie wyznacznika macierzy 3x3Macierz 3x3 - za pomocą tego kalkulatora można obliczyć wyznaczniki macierzy 3x3 schematem Sarrusa.
Aby obliczyć wyznacznik:

macierz 3x3
należy zastosować poniższy wzór:

wrór obliczanie mecierzy 3x3

Przykład:

przykład mecierzy 3x3

Obliczamy: (2·4·7 + 3·6·3 + 5·(-1)·(-2)) – (5·4·3 + 2·6·(-2) + 3·(-1)·7) = 120 – 15 = 105

Serwis należy do grupy kz1.pl - pytania i odpowiedzi