Kalkulator pierwiastka drugiego stopnia


Liczba
Powyższy kalkulator umożliwia obliczenie pierwiastka drugiego stopnia z danej liczby. Aby obliczyć pierwiastek, wpisz z jakiej licby ma być wyliczony i kliknij Oblicz.

Pierwiastkowanie - jest działaniem matematycznym odwrotnym do potęgowania. Pierwiastkiem drugiego stopnia z liczby nieujemnej a, nazywamy taką nieujemną liczbę b, że b² = a. Pierwiastek w obliczeniach oznacznamy symbolem -

Należy pamiętać, że √a = b wtedy i tylko wtedy, gdy b² = a (a ≥ 0, b ≥ 0)

Warto zaznaczyć, że liczbą pod pierwiastkiem i wynikiem pierwiastkowania zasze jest dodatnia liczba. Istnieje również możliwość obliczania pierwiastków wyższego stopnia np. 3-ciego stopnia. Istnieje jeszcze coś takiego jak liczba kwadratowa, która występuje wtedy jeśli pierwiastkiem kwadratowym jest liczba całkowita.

Przykład pierwiastkowania:

obliczanie pierwiastka 2 stopnia - przykład

LISTA KALKULATORÓW I GENERATORÓW

Matematyczne
» Największy wspólny dzielnik
» Liczby pierwsze
» Obliczanie silni
» Obliczanie potęgi
» Pierwiastek równania kwadratowego
» Pierwiastek 2 stopnia
» Wyznacznik macierzy 3x3
» Wyliczenie objętości kuli
» Obliczanie pola i objętości walca
» Funkcje trygonometryczne
» Tabliczka dzielenia
» Obliczanie procentu z liczby

Przeliczniki
» Kalkulator VAT
» Cyfry rzymskie - kalkulator
» Kilometry na mile
» Celsjusza na Fahrenheita
» Stopnie na radiany
» Binarne na dziesiętne
» Ósemkowe na dziesiętne
» Szesnastkowe na dziesiętne


Inne
» Kalkulator BMI
» Obliczanie wieku po dacie
» Różnica między datami
» Sortowanie słów alfabetycznie
» Zaokrąglanie liczb
» Generator haseł
» Generator MD5
» Generator SHA1
» Generator kodu Morse'a
» Generator QR kodów
» Kalkulator kredytowy

Serwis należy do grupy kz1.pl