Zapraszamy do korzystania z kalkulatorów na naszej stronie. Poza kalkulatorami matematycznymi, za pomocą których można obliczać konkretne działania, dostępne są również przeliczniki, generatory oraz inne narzędzia do wyliczeń przydatne na codzień.


Matematyczne


NWD - obliczanie największego wspólnego dzielnika

Liczby pierwsze - spradzanie czy dana liczba jest liczbą pierwszą czy złożoną

Silnia - obliczanie silni z danej liczby

Potęgowanie - obliczanie potęgi

Pierwiastek równania kwadratowego - kalkulator obliczania pierwiastka równania kwadratowego na podstawie wprowadzonych współczynników

Pierwiastkowanie - obliczanie pierwiastka drugiego stopnia

Macierz 3x3 - obliczanie wyznaczynika macierzy 3x3

Objętość kuli - wyliczanie objętości kuli

Funkcje trygonometryczne - obliczanie sinusa, cosinusa i tangensa kąta w trójkącie

Pole i objętość walca - kalkulator obliczenia pola powierzchni całkowitej i objętości walca

Tabliczka dzielenia - tabliczka dzielenia do 10 cyfr

Obliczanie procentów - oblicza procent z danej liczby

Przeliczniki


Kalkulator VAT - oblicz kwotę netto - brutto

Cyfry rzymskie - zamiana cyfr rzymskich na cyfry arabskie oraz cyfr arabskich na rzymskie

km/mile i mile/km - kalkulator przeliczający jednostki miary: kilometry na mile i mile na kilometry

°C na °F i °F na °C - Przeliczanie stopni Celsjusza na Fahrenheita i odwrotnie

Stopnie na radiany - przeliczanie stopni na radiany i odwrotnie

Binarne na dziesiętne - przeliczanie liczb binarnych na dziesiętne i odwrotnie

Ósemkowe na dziesiętne - przeliczanie liczb ósemkowych na dziesiętne i odwrotnie

Szesnastkowe na dziesiętne - przeliczanie liczb szesnastkowych na dziesiętne i odwrotnie

Inne


Kalkulator BMI - oblicz wskażnik masy ciała

Sprawdzanie wieku - sprawdź wiek wpisując datę urodzenia

Różnica między datami - obliczanie ile dni dzieli dwie daty

Sortowanie słów alfabetycznie - posortuj wyrazy według alfabetu

Zaokrąglanie liczb - w zależności od ilośći miejsc po przecinku

Generator haseł - wygeneruj hasło lub multikod

Generator MD5 - wygeneruj hash MD5

Generator SHA1 - wygeneruj skrót w SHA1

Generator kodu Morse'a - przekształć tekst na kod Morse'a

Generator QR kodów - wygeneruj QR kod

Kalkulator kredytowy - niezależny kalkulator kredytuSerwis należy do grupy kz1.pl - zadaj pytanie